Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Mikuláš, foto 1
    Mikuláš, foto 1
  • Mikuláš, foto 2
    Mikuláš, foto 2
  • Mikuláš, foto 3
    Mikuláš, foto 3

„Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku“..

Tak sme si spievali v starej mikulášskej pesničke aj v našom Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb „Slatinka“ vo Zvolenskej Slatine.
Mikuláš, ktorý ako každý rok aj dnes zavítal s košom plným darčekov a obdaroval našich starkých nielen sladkosťami, ale aj ovocím a orieškami.
Aj keď pamäť neslúži tak, ako by mala zaspomínali sme si na mikulášske zvyky z mladosti pri tónoch vianočných kolied i pri teplom čaji.
Veríme, že pohoda, úsmev, dobrá nálada v našich klientoch ostane do príchodu Vianoc a ešte dlho - dlho po nich.

 

Mgr. Anna Svoreňová, vedúca strediska DD a DSS Zvolenská Slatina

 

Pridal dňa 07. decembra 2011 - editor