Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Seniori na krídlach, foto 1
  Seniori na krídlach, foto 1
 • Seniori na krídlach, foto 2
  Seniori na krídlach, foto 2
 • Seniori na krídlach, foto 3
  Seniori na krídlach, foto 3
 • Seniori na krídlach, foto 4
  Seniori na krídlach, foto 4
 • Seniori na krídlach, foto 5
  Seniori na krídlach, foto 5

,,Seniori na krídlach“ v Očovej

Prvý ročník akcie ,,Seniori na krídlach“ ktorú organizoval Domov seniorov Dolinka v Očovej sa konal dňa 29. júna 2011. Pozvaní boli klienti zo 7 zariadení sociálnych služieb, vrátanie klientov DD a DSS Záhonok Zvolen a klientov strediska DD a DSS zo Zvolenskej Slatiny.
Stretnutie bolo charakteristické športovo-vedomostnými súťažami. Súťažilo sa v disciplínach, akými boli hod loptičkou na cieľ (úsmev prosím), lovenie rybičiek z bazéna (rybári), skladanie drevenej skladačky (puzzle), udržanie tenisovej loptičky na tenisovej rakete (tenista), hod plastových krúžkov na cieľ a taktiež vedomostná súťaž (vysoká hra). Medzi družstvami bolo cítiť aj malé napätie, pretože sa našlo medzi nimi pár takých, ktorý prišli o hlavnú cenu – 20 minútový vyhliadkový let zabojovať. Poslednou disciplínou malo byť púšťanie šarkanov, ale počasie nám nedoprialo priaznivý vietor a tak sa táto disciplína vynechala. Po súťažiach sme si vychutnávali  prehliadku krásnych malých lietadiel v hangári. Niektorí z našich klientov DD a DSS Záhonok stáli po prvý raz v takej tesnej blízkosti lietadiel a preto bol zážitok z tohto podujatia o to silnejší. Klientom sa veľmi páčil nápad, zlúčiť takúto akciu so základnou školou, ktorá ho využila ako branno-športový deň. Deti zo základnej školy v Očovej im robili spoločnosť počas súťaženia aj po ňom.
Organizátori z Domova seniorov Dolinka nezabudli ani na občerstvenie, ktoré lahodilo nielen brušku ale aj očiam.
Za krásny deň ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto dňa (Domov seniorov Dolinka, Očová, Letisko Očová, Základná škola Očová).

 

Pridal dňa 30. júna 2011 - editor