Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddzvekonom@mail.t-com.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slávka Mázorová

A A A

Aktuality

Aktuálne udalosti v DDaDSS Zvolen


Na tejto podstránke nájdete novinky z nášho Domova dôchodcov.

  • Foto 1

    Medzigeneračné stretnutie v Slatinke

    Naši klienti v DD a DSS „Slatinka“ v rámci záujmových aktivít a pracovných terapií vyrábajú s pomocou žiakov a učiteliek zo ZŠ v Slatinských Lazoch rôzne dekoračné výrobky, ktoré skrášľujú nielen naše zariadenie, ale ktorými môžeme obdarovať aj iných.

  • Slavonic Duo

    Vystúpenie Slavonic Dua na Záhonku

    Rozhodli sme sa zimné sychravé počasie spestriť príjemnou hudobnou akciou s poprednými slovenskými umelcami.