Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Archív aktualít z roku 2012

Archív aktualít z roku 2012

 • Vystúpenie kresťanského spoločenstva v DD a DSS Záhonok

  Dňa 29.12.2012 k nám do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb zavítalo kresťanské spoločenstvo v rámci svojho programu, ktorý zahŕňal hudobno-slovný prejav. Po naladení svojich hudobných nástrojov sa v hale rozozneli gitary a  varhany, do toho vstupoval spev účinkujúcich, ktorý v nás zanechal drobné posolstvo Vianoc.

 • Adventný čas v stredisku DD a DSS Zvolenská Slatina

  Mráz namaľoval na okná biely kvet a vianočný čas opäť prišiel k nám. Pod bielou perinou spí celý svet a každý začal veriť rozprávkam. Opäť sú tu Vianoce, čas prianí a je toho mnoho, čo by sme Vám chceli zaželať..., tak nech sa Vám splní aspoň to, po čom Vaše srdce naozaj túži.

 • Vianočné vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru v DD a DSS Záhonok Zvolen

  18. december 2012 by sme mohli u nás v Domove dôchodcov a DSS Záhonok zapísať do ,,denníka krásnych vianočných zážitkov“ červenou fixkou. Prečo? Pretože nás prišiel potešiť Zvolenský spevácky zbor a svojim vystúpením spestriť naše dni, počas ktorých každý túžobne očakáva vianočné sviatky.

 • Vystúpenie Detského folklórneho súboru Matičiarik v Cikkerovej sieni historickej radnici v Banskej Bystrici

  Dňa 17. decembra 2012 boli klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok, spoločne s klientmi našich stredísk DD a DSS Zvolenská Slatina, DSS Symbia a DSS M. R. Štefánika, pozvaní na vianočné vystúpenie Detského folklórneho súboru Matičiarik z Banskej Bystrice.

 • Vystúpenie žiakov zo Špeciálnej základnej školy vo Zvolene

  ňa 14.10.2012  sme v našom zariadení Domova Dôchodcov Záhonok vo Zvolene privítali  návštevu, ktorá navodila príjemnú vianočnú atmosféru nám všetkým. Detské hlásky žiakov Špeciálnej školy vo Zvolene prekročili naše očakávania.

 • Vianočné posedenie pri spomienkach

  Dňa 12. decembra 2012 náš Domov dôchodcov a DSS na Záhonku navštívila pani Anna Farbiaková, pracovníčka Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene, ktorá nám prišla porozprávať o vianočných zvykoch a tradíciách v jednotlivých mestách  obciach stredoslovenského kraja.

 • Účastníci Ekumenického festivalu z celého Slovenska zavítali do Domova dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene

  V sobotu 08. decembra 2012 sme u nás v Domove Dôchodcov a Domove sociálnych služieb Záhonok, Zvolen privítali milú návštevu, účastníkov Ekumenického festivalu, ktorého 22. ročník sa tohto roku začal v obci Dobrá Niva.

 • Mikulášsky deň

  Mikulášsky deň u nás v Domove Dôchodcov a DSS, Záhonok Zvolen

  Dnešný deň 6.12.2012 bol ako každý iný a predsa pre nás zamestnancov a klientov Domova Dôchodcov a DSS Zvolen Záhonok  trošku iný. Veselší a krajší ako ostatné bežné dni. Troch našich klientov sme poobliekali do krásnych kostýmov Mikuláša, anjela a čerta.

 • Vianočný program študentov

  Vianočný program študentov z Gymnázia Mateja Bela

  Dňa 05. 12. 2012 sa v našom Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen konal krásny kultúrny program v prevedení študentov Primy a Sekundy Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene. V tomto predvianočnom čase zaspievali pod našim vianočným stromčekom ľudové piesne a zatancovali folklórne tance pod dozorom svojich profesoriek.

 • Mikuláš v DD a DSS Zvolenská Slatina

  MIKULÁŠ v roku 2012 v stredisku DD a DSS „Slatinka“ Zvolenská Slatina

  Posledný mesiac v roku sa už tradične nesie v znamení malých a veľkých prekvapení. Tak ako po iné roky aj tento rok 5.decembera 2012 opäť zavítal do nášho zariadenia dlhoočakávaný hosť svätý Mikuláš.

 • Pamäťové cvičenia

  Pamäťové cvičenia pre seniorov

  Dňa 31.10.2012 v stredu, sa v našom zariadení naša spoločenská miestnosť zmenila na školu. Našim seniorom sme rozdali papiere s pamäťovými testami a  sledovali sme, ako si poradili pri vypĺňaní otázok.

 • Vystúpenie detí

  Návšteva žiakov z materskej a základnej školy v stredisku DD a DSS ,,Slatinka“ Zvolenská Slatina

  Staroba je čas spomienok na prežité roky v kruhu rodiny a blízkych priateľov. Každý má právo dôstojne a v úcte prežiť svoju starobu, či už doma alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

 • Stretnutie so starostom p. Frlajsom

  Plníme sny

  Mesiac október ako mesiac úcty k starším má pokračovanie splnením želania našej klientky Zuzany Lasabovej, ktorá je klientkou DD a DSS Záhonok, Zvolen od roku 2006.
  Pri príležitosti Dňa seniora sa pani Lasabová zverila starostovi Ondrejovi Frlajsovi z Brezín, že má želanie vidieť svoju rodnú obec a dom.

 • Vystúpenie detí z MŠ

  Vystúpenie detí z Materskej školy marš. Malinovského u nás v DD a DSS na Záhonku

  V piatok,  26.10.2012  k nám do Domova dôchodcov a DSS Záhonok, Zvolen zavítala radosť v podobe 23 malých detí z Materskej školy generála maršala Malinovského, Zvolen- Sekier. Pripravili si pre nás vystúpenie o jeseni a predniesli básničky a  pesničky,  ktoré ich naučili pani učiteľky.

 • Deň seiora 2012

  Deň seniora 2012 v DD a DSS Záhonok, Zvolen

  Hovorí sa, že krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké dielo. Toto motto sme mali na pamäti aj v deň, keď sme sa rozhodli zorganizovať Deň seniora u nás v Domove Dôchodcov a Domove sociálnych služieb    na Záhonku vo Zvolene a týmto si uctiť skúsenosti a múdrosť našich ,,starkých“ nazbieranú časom...

 • Dobrovoľnícke dni 2012, foto 1

  Dobrovoľnícky deň 2012 v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen

  ko každý rok, aj tento sa dňa 21. 09. 2012 konali na celom Slovensku Dni Dobrovoľníctva 2012. Ani naše zariadenie nezaostávalo a zapojilo sa do tejto zaujímavej akcie. Každý mal možnosť prísť a ,,vrhnúť“ sa do rôznorodých aktivít, ktoré sme mu ako zariadenie mohli ponúknuť.

 • Dni dobrovoľníctva, foto 1

  Dni dobrovoľníctva 2012 - ZAPOJTE SA

  Naše zariadenie sa už po tretíkrát zapojilo do Dní dobrovoľníctva 2012, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 21. - 22. septembra 2012. V DD a DSS Záhonok sme pre dobrovoľníkov pripravili aktivity na piatok, 21. septembra 2012 a to v čase od 10:00 do 18:00 hodiny.

 • Zvolenské dni geriatrické, foto 1

  Zvolenské dni geriatrické

  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, sekcia sestier pracujúcich v geriatrii si pripravili regionálny seminár geriatrických sestier, ktorý sa konal dňa 13. septembra 2012 v Obvodnom úrade vo Zvolene.

 • Čučoriedky, foto 1

  Čučoriedky od predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku

  Klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene spolu s klientmi stredísk DSS M. R. Štefánika, DSS Symbia a DD a DSS Zvolenská Slatina si dňa 29. augusta 2012 pochutili na kysnutom koláči plnom čučoriedok. Čučoriedky sponzorsky daroval predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka

 • Výlet do ZOO v Bojniciach, foto 1

  Výlet do ZOO v Bojniciach

  Každý rok chodievame s klientmi DD a DSS Záhonok a už aj s klientmi našich stredísk na poznávacie výlety. Tento rok chceli klienti navštíviť ZOO v Bojniciach.

 • Hranice v práci s klietnom, foto 1

  Hranice v práci s klientom

  Od 16. júla 2012 čerpajú naši klienti dovolenku, my – zamestnanci venujeme tento čas nielen svojmu oddychu, ale aj vzdelávaniu. Na tému „Hranice v práci s klientom“ sme spoločne  hovorili na kurze s lektormi z občianskeho združenia Proutek – s Ditou Vojířovou a s Janom Palečkom.

 • Seniori na krídlach, foto 1

  Seniori na krídlach 2012

  Dňa 29. júna 2012 sme prijali pozvanie Domova seniorov Dolinka v Očovej na akciu ,,Seniori na krídlach". Napriek vyčerpávajúcemu teplu sa klienti tešili na pripravené športovo-vedomostné súťaže. Súťažné disciplíny boli tohto roku veľmi pekne prepracované a súťažiacim nechýbala zdravá rivalita.

 • Guľáš, foto 1

  „Petro-Pavlovský guľáš“

  29. 06. 2012 - piatok, posledný deň v týždni, posledný piatok v mesiaci. Čím bol tento deň iný, ako tie ostatné? Že to bol poriadne teplý letný deň? Áno, bol horúci, no predsa bol iný. Bol to deň odovzdania vysvedčení deťom a koniec školského roku. Ale pre klientov DD a DSS „Slatinka“ stredisko Zvolenská Slatina, bol tento deň výnimočný tým, že sa v areáli zariadenia konal „Petro-Pavlovský guľáš.“

 • Branno-športové hry 2012, foto 1

  Branno-športové hry 2012

  20. jún sa niesol v športovom duchu. Zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb vo Zvolene – Záhonku a zamestnanci stredísk DSS Symbia, DSS M.R. Štefánika a DD a DSS zo Zvolenskej Slatiny si zašportovali a zmerali svoje sily v rámci Branno-športových hier 2012, ktoré sa konali v areály Obecného športového klubu v Lieskovci.

 • Divadelné dopoludnie, foto 1

  Divadelné dopoludnie v Domove dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene

  V stredu, 30. mája 2012 sme sa na celé dopoludnie preniesli do rozprávkového lesa. Stalo sa tak vďaka žiakom zo Základnej školy v Lieskovci, ktorí nám v rámci svojho divadelného predstavenia porozprávali príbeh o troch medveďoch a dievčatku Mášenke.

 • Supervízia, foto 1

  Supervízia v praxi DD a DSS Záhonok

  DD a DSS Zvolen Záhonok má spracovaný Program supervízie na obdobie rokov 2012 – 2013, ktorý zohľadňuje aktuálny stav supervízie v jednotlivých strediskách. Súčasťou Programu sú aj vzdelávacie semináre o supervízii a preto sa v posledný májový týždeň zišli  zamestnanci priamo pracujúci s klientom na seminári, aby spoločne hovorili o konkrétnych podmienkach a o výkone supervízie v DD a DSS Zvolen Záhonok v jednotlivých strediskách.

 • Deň matiek, foto 1

  Deň matiek v stredisku DD a DSS „Slatinka“ Zvolenská Slatina

  V našom stredisku  DD a DSS „Slatinka“prežívajú jeseň svojho života ženy – matky, ktorým osud a život doprial držať malú detskú ruku. Je to veľké šťastie v živote ženy. A zároveň je to šťastie v živote dieťaťa, keď ho má kto pohladiť a podržať v období dospievania. Kto iný to vie lepšie ako matka?

 • Oslavy, foto 1

  Oslavy 25. výročia vzniku DD a DSS Záhonok vo Zvolene

  Pri príležitosti osláv 25. výročia otvorenia Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen a 1. výročia zlúčenia zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v okrese Zvolen sa v piatok 11. mája 2012 uskutočnilo kultúrno-spoločenské posedenie, spestrené bohatým kultúrnym programom.

 • Divadelné predstavenie

  Klienti DD a DSS Záhonok na divadelnom predstavení

  Dňa 27. 03. 2012 sa klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok 2, Zvolen zúčastnili divadelného predstavenia: Monodráma Franz Kafka – List otcovi, ktoré sa konalo v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene.

 • Návšteva Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene

  Klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok, Zvolen v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene

  Pri príležitosti mesiaca „MAREC MESIAC KNIHY“ klienti zariadenia sociálnych služieb Záhonok, Zvolen, dňa 21. 03. 2012 navštívili Krajskú knižnicu Ľ. Štúra vo Zvolene.

 • Fašiangy 2012

  Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, .....

  Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, .....
  Asi každý z nás pozná pokračovanie tejto známej ľudovej piesne, ktorá u ľudí koluje už od nepamäti. Fašiangy sú symbolom radosti, veselosti, či hodovania a ich posledný deň v tomto roku pripadol na 21. februára.

 • Fašiangy DD a DSS Zvolenská Slatina

  Fašiangy v Stredisku DD a DSS Zvolenská Slatina

  Obdobie fašiang je obdobím, veselosti, zábavy, maškarných sprievodov a plesov.Toto obdobie tvorí prechod od zimy do jari. V minulosti sa počas fašiangov organizovali priadky, zabíjačky, zábavy.

 • Fašiangy DSS Symbia

  Naše Fašiangy

  Nič nové pod slnkom, sláviť Fašiangy v tomto čase. V Stredisku DSS Symbia sme ich tiež slávili, ibaže inak ako po iné roky. Dlhšie sme sa pohrávali s myšlienkou zorganizovať fašiangové posedenie mimo zariadenia, v kaviarni, v reštaurácii, jednoducho inak, ako sme boli zvyknutí.

 • Nová ošetrovňa

  Nová ošetrovňa v DD a DSS Zvolenská Slatina

  Od 01. februára 2012 je v našom Domove dôchodcov a DSS „Slatinka“ Zvolenská Slatina v prevádzke nová ošetrovňa.

 • Klub Domováčik, foto 1

  Prvé stretnutie Klubu Domováčik v roku 2012

  Od začiatku Nového roka sme s klientmi uskutočnili veľa aktivít, akými sú cvičenia, Tvorivé dielne, filmový klub, či spevácky krúžok. Posledný januárový deň bol venovaný prvému stretnutiu členov Klubu Domováčik, ktorý sme v Domove dôchodcov a DSS Záhonok založili ešte v roku 2007. Veľmi nás teší, že náš klub si zachoval svojich priaznivcov aj v tomto roku.

 • Piekli sme chlebík, foto 1

  Piekli sme chlebík

  V rámci pravidelnej aktivity „Varím, varíš, varíme“ prišlo na rad pečenie chleba.

 • Piatok trinásteho v Symbii, foto 1

  Piatok trinásteho v Symbii

  K slovnému spojeniu „piatok trinásteho“ sa zvyčajne viažu nepríjemnosti, nezdary a poverčiví ľudia by ho najradšej vymazali z kalendára.