Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • p. A. Farbiaková
  p. A. Farbiaková
 • Počúvame pozorne
  Počúvame pozorne
 • Klienti
  Klienti
 • Rozprávanie je zaujímavé
  Rozprávanie je zaujímavé

Beseda s p. Annou Farbiakovou o Veľkej Noci

Dňa 12.4.2017 nás poctila svojou návštevou p. Anna Farbiaková, dlhoročná zamestnankyňa Knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene. Prišla za nami do DDaDSS na Záhonku podeliť sa so zozbieranými poznatkami,tradíciami, pranostikami a príbehmi o Veľkej Noci. Klienti sa zišli v spoločenskej miestnosti v hojnom počte. Zaspomínali si spoločne na časy mladosti, prispeli každý svojimi  zážitkami a zaujímavosťami, s ktorými sa pri prežívaní týchto sviatkov stretli,  každý o sviatkoch jari rozprával podľa toho, v ktorom regióne žil a vyrastal. Rozobrali sme podrobne Popolcovú stredu, Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu Sobotu. Veľkonočný pondelok tiež každý poznal pod slávením iných tradícií, ale podstata zostala rovnaká. Nakoniec p. Anka Farbiaková prečítala krásny a poučný  príbeh o týchto sviatkoch. Spoločne sme si zaspievali ,,Fašiangy, Turice, Veľká noc ide“ a rozlúčili sme sa slovami, že sa takto čoskoro stretneme. Takéto stretnutia sú vždy pre našich klientov prínosom a potešením. Ďakujeme za spríjemnenie dňa p. A. Farbiakovej.  

Pridala dňa 13.4.2017- Mgr. Mázorová Slavka