Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddzvekonom@mail.t-com.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slávka Mázorová

A A A
 • Spomíname na fašiangy v minulosti
  Spomíname na fašiangy v minulosti
 • Klienti
  Klienti
 • Prednášajúca sl. Macková
  Prednášajúca sl. Macková
 • Premietanie nás zaujalo
  Premietanie nás zaujalo
 • Videoprojekcia
  Videoprojekcia

Beseda so sl. Zuzkou Mackovou o fašiangových zvykoch

 

Dňa 15. marca k nám zavítal príjemný hosť z knižnice Ľ. Štúra zo Zvolena sl. Zuzka Macková, aby nám porozprávala o tradíciách a zvykoch spojených s fašiangami. Rozpútala družnú debatu a klientom spestrila deň premietaním na projektore. Takáto prezentácia klientov veľmi zaujala. Na konci spoločného sedenia si spolu zaspomínali na to ako prežívali Fašiangy oni, každý v svojom vlastnom regióne, ako vyzeral Zelený Štvrtok, Veľký Piatok, Biela Sobota a Veľkonočná Nedeľa u nich. Nechýbal ani spoločný spev a známa pieseň Fašiangy, Turice, Veľká noc príde....Ďakujeme sl. Z. Mackovej a tešíme sa nabudúce.

 

Pridala dňa 2.apríla 2019- Mgr. Mázorová Slavka