Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Prednáška BOZP na hrade
  Prednáška BOZP na hrade
 • Dobrá nálada od rána
  Dobrá nálada od rána
 • Autobus už čaká
  Autobus už čaká
 • Pár info pred výstupom
  Pár info pred výstupom
 • Hor sa na Pustý hrad!
  Hor sa na Pustý hrad!
 • Obrazový materiál
  Obrazový materiál
 • Skupinové foto
  Skupinové foto

Branno-športový deň na Pustom hrade

Dňa 22. septembra 2017 sa zamestnanci všetkých štyroch zariadení sociálnych služieb zúčastnili výstupu na Pustý hrad. Cesta bola nenáročná a pokojná, po dlhom upršanom týždni nás hriali jesenné slnečné lúče. Panovala dobrá nálada. Na hradnom amfiteátri sme si pozorne vypočuli pokyny k BOZP, doplnené o obrazový materiál s nostalgickými plynovými maskami. Prostredie hradu, ako aj pohľad na mesto Zvolen z výšky bol na nezaplatenie. Cvičenie sme zakončili skupinovou fotkou a návratom do DDaDSS Záhonok, kde na nás čakal čakala gulášová pochúťka.

 

 

Napísal/a dňa 25.9. 2017 – Mgr. Petrík