Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr

http://www.vucbb.sk/?q=organizacia/00648515