Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr

Odkaz na centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr:

 

https://www.bbsk.sk/Centr%C3%A1lnyregisterzml%C3%BAv,objedn%C3%A1vokafakt%C3%BAr/CRZOrganiz%C3%A1ci%C3%ADvzria%C4%8Fovate%C4%BEskejp%C3%B4sobnostiBBSK.aspx

 

Odkaz na centrálny register od 01.01.2018 pre zverejňovanie objednávok a faktúr:

https://zverejnovanie-ovzp.bbsk.sk/00648515/