Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Klub priateľov práce s počítačom, fotka 1
  Klub priateľov práce s počítačom, fotka 1
 • Klub priateľov práce s počítačom, fotka 2
  Klub priateľov práce s počítačom, fotka 2
 • Klub priateľov práce s počítačom, fotka 3
  Klub priateľov práce s počítačom, fotka 3
 • Klub priateľov práce s počítačom, fotka 4
  Klub priateľov práce s počítačom, fotka 4

Činnosť Klubu priateľov práce s počítačom a internetom v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen

Informačné technológie prenikli už aj medzi klientov Domova dôchodcov a DSS na Záhonku. Sme veľmi radi, že aj naši klienti pri svojom vysokom veku prejavili záujem vzdelávať sa v oblasti počítačov a internetu. Sociálne pracovníčky ich oboznamujú s prácou na počítači prostredníctvom teoretických prednášok a praktických cvičení. Klienti majú svoj vlastný počítač s internetom zakúpený zo sponzorských finančných prostriedkov, ktorý je doplnený o slúchadla, mikrofón a web kameru. Prostredníctvom týchto doplnkov klienti komunikujú so svojou rodinou, ktorá je od nich často vzdialená aj niekoľko tisíc kilometrov a to písomnou formou alebo rozhovorom cez Skype.
V súčasnom období má klub svojich stálych členov, ktorí aktívne pracujú s počítačom a internetom. Vyhľadávajú si užitočné informácie o lekároch, kultúrnych podujatiach, odchodoch autobusov a posielajú maily svojim príbuzným a známym. Vek klientov, ktorí aktívne pracujú s počítačom je od 61 do 85 rokov. Najstaršia členka klubu, pani Margita Nôtová sa v roku 2008 zúčastnila kurzu, ktorý organizovala Stredná združená škola drevárska vo Zvolene a ako prvá klientka nášho zariadenia získala Certifikát práce s počítačom a internetom.
Veríme tomu, že práca s počítačom a internetom osloví čoraz viac klientov nášho DD a DSS a stane sa súčasťou ich komunikácie s rodinou a priateľmi.

 

Pridal dňa 16. jún 2009 - editor