Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Členská schôdza klientov DDaDSS, fotka 1
  Členská schôdza klientov DDaDSS, fotka 1
 • Členská schôdza klientov DDaDSS, fotka 2
  Členská schôdza klientov DDaDSS, fotka 2
 • Členská schôdza klientov DDaDSS, fotka 3
  Členská schôdza klientov DDaDSS, fotka 3
 • Členská schôdza klientov DDaDSS, fotka 4
  Členská schôdza klientov DDaDSS, fotka 4

Členská schôdza klientov Domova dôchodcov a DSS

Dňa 16. februára 2010 sa v DD a DSS Záhonok uskutočnila prvá členská schôdza klientov v tomto roku. V rámci programu sa prejednávali požiadavky zo strany klientov, schvaľoval sa Plán kultúrnej činnosti pre rok 2010, ako aj zloženie Výboru klientov. Zúčastnení si vypočuli prednášku o zdravej výžive, ktorú si pre nich pripravila diétna sestra. Obohatením schôdze bolo posedenie pri chutných vyprážaných šiškách a hudbe.