Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Dôchodcovia spoznávajú EURO, fotka 1
    Dôchodcovia spoznávajú EURO, fotka 1
  • Dôchodcovia spoznávajú EURO, fotka 2
    Dôchodcovia spoznávajú EURO, fotka 2

Dôchodcovia spoznávajú EURO

Dňa 14. mája 2008 sa v jedálni Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen uskutočnila prednáška na tému OBČAN A EURO. Prednáška sa uskutočnila v spolupráci s Akadémiou vzdelávania vo Zvolene a prednášajúcim bol pán Ing. Ján Štubňa. Klientom zariadenia sa snažil priblížiť problematiku zavedenia euro meny. Prezentáciou sa zameral predovšetkým na vzhľad euromincí a eurobankoviek, na ochranné prvky jednotlivých bankoviek, poskytol informácie o duálnom zobrazovaní cien, ktoré bude v platnosti od augusta 2008. Klientov informoval aj o spôsoboch výmeny slovenských korún za euro.
Na záver prednášky všetkým klientom rozdal propagačné materiály, ktoré sa týkali danej problematiky.

 

Pridal dňa 21. mája 2008 - editor