Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddzvekonom@mail.t-com.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slávka Mázorová

A A A
 • Úcta k matkám
  Úcta k matkám
 • Divadlo
  Divadlo
 • Klienti
  Klienti
 • Tanec a spev
  Tanec a spev

Deň Matiek na Záhonku

Neexistuje žiaden ľudský citát, ktorý by dostatočne opísal dôležitosť matky v živote človeka. Každá mama a stará mama si zaslúži úctu za jej obetavosť a lásku pri výchove svojich detí. Aj našim klientom ,predovšetkým klientkam, v DD a DSS prišli dňa 10. mája vyjadriť pozornosť deti zo Špeciálnej základnej školy vo Zvolene. Prostredníctvom hudobno-tanečného predstavenia pripomenuli našim matkám a babičkám význam ich života, ktorý venovali svojim rodinám.

Srdečne ďakujeme deťom a pedagogickému zboru zo ŠZŠ za spestrenie májového dopoludnia.

 

Pridal/a dňa 14.5. 2019 – Marián Petrík