Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Matičiarik, fotka 1
    Matičiarik, fotka 1
  • Matičiarik, fotka 2
    Matičiarik, fotka 2

Detský ľudový súbor Matičiarik z Banskej Bystrice v DD a DSS Záhonok

Dňa 31. mája 2007 do nášho Domova dôchodcov a DSS zavítal v rámci Detského folklórneho festivalu vo Zvolene - Detský ľudový súbor MATIČIARIK z Banskej Bystrice.
Deti predviedli tance a zaspievali piesne z nášho regiónu, čím potešili a do spomienok na mladosť vrátili našich klientov. Toto nádherné podujatie , plné emócií klienti zariadenia ocenili búrlivým potleskom a niektorí z našich klientov sa pridali k deťom a spolu s nimi si zaspievali.

 

Pridal dňa 12. júna 2007 - editor