Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Habakuky, foto 1
  Habakuky, foto 1
 • Habakuky, foto 2
  Habakuky, foto 2
 • Habakuky, foto 3
  Habakuky, foto 3
 • Habakuky, foto 4
  Habakuky, foto 4
 • Habakuky, foto 5
  Habakuky, foto 5

Dobšinského rozprávkový svet v Domove dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene

Občianske združenie Habakuky v súčinnosti s Banskobystrickým samosprávnym krajom
pripravilo projekt ,,Dobšiniáda – Divadelné predstavenie pre všetkých“, ktorý ma za cieľ priniesť čaro slovenských ľudových rozprávok k ľuďom, ktorí sa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôžu osobne zúčastniť Dobšinského rozprávkového sveta na Donovaloch. V rámci tohto projektu sa dňa 16. augusta 2011 v Domove dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene, ako v prvom zariadení v rámci BBSK, uskutočnilo divadelné predstavenie pod názvom ,,O vlku, čo si dal šiť boty.“
Dvaja protagonisti zahrali našim klientom Dobšinského ľudovú rozprávku, v ktorej zvíťazilo dobro nad zlom a ktorá priniesla okrem umeleckého zážitku aj ponaučenie. Do diania boli aktívne zapojení aj naši klienti, ktorí práve takouto hravou formou zahranú rozprávku veľmi ocenili.
Naši klienti obdarovali protagonistov veľkým aplauzom a vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Po rozlúčke s klienti DD a DSS Záhonok sa divadelníci presunuli do nášho strediska DSS M. R. Štefánika vo Zvolene, kde pre klientov odohrali rovnaké predstavenie.
Touto cestou sa chceme poďakovať Občianskemu združeniu HABAKUKY za nádherné predstavenie, ktorým vyčarili úsmev na tvárach všetkým našim klientov a prispeli tak k zmysluplne prežitému dopoludniu. ĎAKUJEME.

 

Pridal dňa 16. augusta 2011 - editor