Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Dôležitá informácia
    Dôležitá informácia

Dočasné pozastavenie prijímania nových prijímateľov sociálnych služieb

 

 

 

 

Úrad BBSK, oddelenie sociálnych služieb vydal súhlas s dočasným pozastavením prijímania nových

 

prijímateľov sociálnych služieb počas vykonávania „Rekonštrukcie bloku A“ v čase od 5.6.2023 do ukončenia

 

rekonštrukcie.