Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • DD a DSS Slatinka Foto 1
    DD a DSS Slatinka Foto 1
  • DD a DSS Slatinka Foto 2
    DD a DSS Slatinka Foto 2

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slatinka

DD a DSS „Slatinka“ Zvolenská Slatina bol založený v roku 1998.
Na základe uznesenia zastupiteľstva BBSK č. 198/2011 z 28. februára 2011 sa DD a DSS Záhonok 3205/2, 962 01 Zvolen stal nástupníckou organizáciou.
Stredisko DD a DSS „Slatinka“ je nízko kapacitné zariadenie s počtom 18 klientov.
V zariadení sa poskytujú sociálne služby na odbornej úrovni pre klientov, a to  v  zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb.

 

Poštový kontakt:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb ,,Slatinka"
Sládkovičova 2
962 01 Zvolenská Slatina

 

Tel. kontakt na sociálny úsek - PhDr. Anna Svoreňová: 045 / 541 07 20

Mobil: 0911 878 078

E-mail: ddadsszv.svorenova@gmail.com

 

Tel. kontakt na zdravotný úsek - Monika Prádlovská, Dipl.s.: 045 / 539 42 84

 

Fakturačné údaje:


IČO: 00648515