Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Domovácke noviny

Milí naši čitatelia,
dovoľujeme si Vás informovať o prvom čísle novín, ktoré sme vydali dňa 27. februára 2008 v Domove dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene. Noviny sú určené pre Vás všetkých a jeho cieľom je predstaviť Vám naše zariadenie sociálnych služieb, život klientov v ňom, kultúrnu a záujmovú činnosť klientov a priniesť mnoho iných, veľmi užitočných informácií z rôznych oblastí.
Budeme veľmi radi, ak svojimi nápadmi a cennými informáciami obohatíte jednotlivé rubriky a tým prispejete k rozvoju domováckych novín, ktoré pripravujeme pre Vás všetkých.
V našich domováckych novinách môžte nájsť články zo sociálnej oblasti a zdravotníctva, informácie z pripravovaných akcií a podujatí pre našich klientov, bylinky z lekárničky starej mamy, informácie o našej knižnici, blahoželania pre našich narodeninových oslávencov, ako aj súťaže, vtipy, či múdrosti našich predkov.

 

Pridal dňa 28. februára 2008 - editor