Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddzvekonom@mail.t-com.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slávka Mázorová

A A A

Doplnkové služby

Bufet

Medzi doplnkové služby v našom zariadení bol do prevádzky v mesiaci apríl 2007 uvedený bufet pre klientov a zamestnancov zariadenia. Klienti si vo svojom voľnom čase môžu posedieť pri kávičke, dobrom koláči, dokúpiť potraviny, ako aj niektoré hygienické potreby.

 

http://www.ddadsszvolen.sk/files/2012-05-bufet.jpg

 

Kaderníctvo

V mesiaci apríl 2007 sa do prevádzky uviedli aj kadernícke a holičské služby pre klientov nášho zariadenia. Kaderníctvo prevádzkuje súkromná podnikateľka, ktorá podľa požiadaviek klientov zabezpečuje kadernícke a holičské služby.

 

http://www.ddadsszvolen.sk/files/kadernictvo.jpg

 

K ďalším službám patrí:

- úschova cenných vecí,

- pedikúra,

- rehabilitácia,

- bohoslužby.