Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Dožinková zábava, fotka 1
  Dožinková zábava, fotka 1
 • Dožinková zábava, fotka 2
  Dožinková zábava, fotka 2
 • Dožinková zábava, fotka 3
  Dožinková zábava, fotka 3
 • Dožinková zábava, fotka 4
  Dožinková zábava, fotka 4

Dožinková zábava v DD a DSS Hriňová

Domov dôchodcov a DSS Hriňová zorganizoval dňa 19. novembra 2009 dožinkovú zábavu, na ktorú boli pozvaní aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen. Všetci pozvaní si pozreli vystúpenie folklórneho súboru z Hriňovej, posedeli pri bohato prestretých stoloch, porozprávali sa s klientmi iných zariadení, zaspievali a zatancovali pri ľudových pesničkách. Týmto sa chceme v mene všetkých klientov nášho zariadenia poďakovať DD a DSS v Hriňovej za to, že sme sa mohli zúčastniť tejto výborne pripravenej zábavy. ĎAKUJEME.

 

Pridal dňa 7. decembra 2009 - editor