Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Zverejnila: Ing. Božena Pohlová, 27.02.2019