Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Veselica a hodovanie
  Veselica a hodovanie
 • pani Anna Fašangová
  pani Anna Fašangová
 • Klienti prišli v hojnom počte
  Klienti prišli v hojnom počte
 • Kus slaniny do daru
  Kus slaniny do daru
 • Pochovávanie basy
  Pochovávanie basy

Fašiangové posedenie na Záhonku

Fašiangy sú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Dňa 21.2.2017 sa u nás v DDaDSS na Záhonku konalo fašiangové posedenie. Svojou návštevou nás poctila Ing. Jana Nehézová, poslankyňa NR SR a vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK. Klienti pookriali na duši, po dlhej zime im dobre padlo zabaviť sa. V jedálni nášho zariadenia sa zišlo množstvo klientov. Vystupujúci pod vedením Anny Fašangovej z Hrušova priniesli so sebou dobrú náladu a pohodu. Prišli v krásnych ľudových krojoch, so sebou mali aj hudobné nástroje. Harmoniky ožili v rukách mládencov. Okrem hudby a spevu zaznelo aj hovorené slovo. Najviac zaujalo pútavé rozprávanie o Hrušove, odkiaľ pochádzali samotní účinkujúci. Na záver sa hostia prezliekli do fašiangových masiek a zahrali scénky, ktoré patria ku tomuto obdobiu, napríklad pochovávanie hudobných nástrojov. Zatancovali sme si, aj zaspievali. Akcia sa úspešne podarila a budeme na ňu ešte dlho spomínať. Ďakujeme a radi sa opäť stretneme pri nejakej podobnej príležitosti.

 

 

Pridala dňa 22.2.2017- Mázorová Slavka, Mgr.