Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4

Fašiangové posedenie v stredisku Slatinka

Ako je nám známe, obdobie od Troch kráľov až po Popolcovú stredu nazývame fašiangovým obdobím. V tomto období sa usporadúvajú zábavy, ktoré sú často spojené s prezliekaním sa do rôznych masiek. Aj
u nás v stredisku „Slatinka“ sa dňa 20.02.2017 v dopoludňajších hodinách uskutočnilo Fašiangové posedenie. K dobrej nálade prispeli z Klubu dôchodcov Zvolenská Slatina, ktorí predviedli fašiangový program
s karnevalovou tematikou. Do nôty nám zahral pán Ján Svintek a Pavel Pavlík. Aj keď zábava netrvala dlho, zážitky sa vryli do pamäti a prijímatelia sociálnej služby budú dlho spomínať na fašiangové posedenie v roku 2017.

 

Napísal/a dňa 20.2. 2017 – Mgr. Svoreňová

 

Pridal/a dňa 21.2. 2017 – Mgr. Petrík