Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Fašiangové posedenie v obci Breziny, fotka 1
    Fašiangové posedenie v obci Breziny, fotka 1
  • Fašiangové posedenie v obci Breziny, fotka 2
    Fašiangové posedenie v obci Breziny, fotka 2

Fašiangové posedenie v obci Breziny

Dňa 21. februára 2009 sa v obci Breziny uskutočnilo fašiangové posedenie. Starosta tejto obce, pán Igor Klein na toto posedenie pozval aj bývalých obyvateľov Brezín, v súčasnosti klientov nášho zariadenia. Spoločne si zaspievali, zatancovali, stretli sa s priateľmi, známymi a pripomenuli si zážitky, či udalosti zo života v obci Breziny.

 

Pridal dňa 1. marca 2009 - editor