Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vítanie jari
  Vítanie jari
 • Báseň venovaná ženám
  Báseň venovaná ženám
 • Klienti spolu s rodičmi detí
  Klienti spolu s rodičmi detí
 • Junáci
  Junáci
 • Morena
  Morena

Folklórne vystúpenie Huncútik na Záhonku

Začiatok marca je spájaný s oslavou a uctievaním si žien na celom svete. Pri tejto príležitosti sme u nás v DD a DSS Záhonok pre našich klientov (a obzvlášť klientky) usporiadali posedenie v jedálni, ktoré začalo úvodnou básňou pre ženy a následne privítaním malých detí z folklórneho súboru Huncútik, pod vedením umeleckého vedúceho, p. Bahledovej. Nevinné rozjasnené tváričky detí tancujúcich v krojoch zahriali srdcia klientov. Týmto by sme sa chceli poďakovať pani Bahledovej a deťom zo súboru za spoluprácu a krásny kultúrny program.

 

 

Pridal/a dňa 9.3. 2017 – Mgr. M. Petrík