Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Jarné upratovanie, fotka 1
  Jarné upratovanie, fotka 1
 • Jarné upratovanie, fotka 2
  Jarné upratovanie, fotka 2
 • Jarné upratovanie, fotka 3
  Jarné upratovanie, fotka 3
 • Jarné upratovanie, fotka 4
  Jarné upratovanie, fotka 4
 • Jarné upratovanie, fotka 5
  Jarné upratovanie, fotka 5

Jarné upratovanie okolia Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen

Vo štvrtok, 31. marca 2011 nám slniečko ukázalo svoje prvé neisté lúče a to bol čas, ktorý sme využili na zorganizovanie jarného upratovania okolia Domova dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene.
Po raňajkách sme sa všetci zišli v areáli zariadenia, kde sme si rozdelili úlohy a pracovné náradie. Počas jarného upratovania sme pozametali chodníky a dvor, vyčistili skalku, vyhrabali opadané lístie, pozbierali odpadky, či suché konáre. Popri práci sme sa všetci vyhriali na žiarivom slnku a skrášlili prostredie nášho zariadenia.
Na záver sme spoločne zhodnotili, že počasie nám všetkým prialo, slniečko nás pekne hrialo, dobre sme sa zabavili a všetko sme vyčistili.

 

Pridal dňa 01. Apríla 2011 - editor