Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Skupina lesnej pedagogiky, fotka 2
  Skupina lesnej pedagogiky, fotka 2
 • Skupina lesnej pedagogiky, fotka 1
  Skupina lesnej pedagogiky, fotka 1
 • Skupina lesnej pedagogiky, fotka 3
  Skupina lesnej pedagogiky, fotka 3
 • Skupina lesnej pedagogiky, fotka 4
  Skupina lesnej pedagogiky, fotka 4
 • Skupina lesnej pedagogiky, fotka 5
  Skupina lesnej pedagogiky, fotka 5
 • Skupina lesnej pedagogiky, fotka 6
  Skupina lesnej pedagogiky, fotka 6

Klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen ako cieľová skupina lesnej pedagogiky

Klienti Domova dôchodcov privítali dňa 03. júna 2010 účastníkov kurzu lesnej pedagogiky v rámci projektu ,,Zavádzanie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti a udržanie pracovných miest v lesnom hospodárstve“, ktorý je pod záštitou Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.
Išlo o príjemne strávené predpoludnie plné zábavy, či odborných prednášok. V úvode stretnutia riaditeľka Mgr. Mária Machayová predstavila lesným pedagógom Domov dôchodcov a DSS Záhonok, ako aj kultúrno-záujmovú činnosť organizovanú pre našich klientov.
Lesní pedagógovia si pre našich klientov pripravili množstvo pútavých aktivít, ktoré prebiehali vo vonkajšom areáli DD a DSS. Medzi aktivity patrilo rozoznávanie zvukov zvierat, vône liečivých byliniek, či tvaru lesných plodov. V ďalšej aktivite mali klienti možnosť vyznačiť svoj dátum narodenia na časť kmeňu duba, ktorý lesníci priniesli a na pamiatku nechali pre naše zariadenie. Lesní pedagógovia zahrali klientom na lesnej trúbe a zaspievali lesnícku hymnu. Toto príjemné stretnutie sme doplnili opekaním klobás a ochutnávkou čaju z liečivých bylín.
Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie zo série stretnutí našich klientov s lesnými pedagógmi, ktoré sa uskutoční v septembri 2010 v rámci už spomínaného projektu.

 

Pridal dňa 7. júna 2010 - editor