Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • V Bienskej doline, fotka 1
  V Bienskej doline, fotka 1
 • V Bienskej doline, fotka 2
  V Bienskej doline, fotka 2
 • V Bienskej doline, fotka 3
  V Bienskej doline, fotka 3
 • V Bienskej doline, fotka 4
  V Bienskej doline, fotka 4
 • V Bienskej doline, fotka 5
  V Bienskej doline, fotka 5
 • V Bienskej doline, fotka 6
  V Bienskej doline, fotka 6

Klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen na Lesníckych dňoch s VšLP Zvolen v Bienskej doline

Pri príležitosti konania Lesníckych dní Vysokoškolský lesnícky podnik vo Zvolene pre klientov Domova dôchodcov a DSS Záhonok pripravil na dňa 24. apríla 2008 exkurziu lesom, ktorou nás sprevádzal Ing. Ján Šulek.
Vysokoškolský lesnícky podnik obhospodaruje lesy v okolí Zvolena, ktoré sú využívané ako prírodné laboratórium pre zabezpečenie praktickej výučby študentov Technickej univerzity vo Zvolene. Pripravili si pre nás trasu Bienskou dolinou s niekoľkými zastávkami, kde sme mali možnosť vidieť výsledky práce lesníkov a zaujímané prírodné scenérie.
K prvým zastávkam patrili Diviačia zvernica Bieň, ktorá má rozlohu 255 hektárov a Lesná škôlka. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií o chove a kŕmení diviakov, výsadbe lesných porastov, ako aj o ošetrovaní stromov.
Cestou autobusom sme videli pamätníky profesorov lesníctva, či učiteľov, ktorí pôsobili na Technickej univerzite vo Zvolene.
Prešli sme sa aj národnou prírodnou rezerváciou s päť stupňovou ochranou. Dozvedeli sme sa o ťažbe dreva, ako aj o jeho spracovaní.
Poslednou zastávkou spojenou s občerstvením bola lesnícka chata Poruba. Tam už rozvoniaval uvarený guláš, ktorý klientom veľmi chutil. Po vynikajúcom občerstvení sme sa hostiteľom odmenili zaspievaním veselých ľudových pesničiek. Táto výborná atmosféra pretrvávala aj počas poobedňajšej cesty späť do Domova dôchodcov a DSS Záhonok a určite bude v každom jednom z nás pretrvávať aj niekoľko ďalších nasledujúcich dní.
Touto cestou ďakujeme Vysokoškolskému lesníckemu podniku vo Zvolene za príjemne prežitý deň v krásnej prírode.

 

Pridal dňa 27. apríla 2008 - editor