Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Klienti sa zúčastnili akcie Črevotour 2011, foto 1
    Klienti sa zúčastnili akcie Črevotour 2011, foto 1
  • Klienti sa zúčastnili akcie Črevotour 2011, foto 2
    Klienti sa zúčastnili akcie Črevotour 2011, foto 2
  • Klienti sa zúčastnili akcie Črevotour 2011, foto 3
    Klienti sa zúčastnili akcie Črevotour 2011, foto 3

Klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen navštívili nafukovaciu maketu hrubého čreva

Dátum 07. apríl sa už niekoľko rokov oslavuje ako Svetový deň zdravia. Včera, 07. apríla 2011 sa v meste Zvolen začala akcia pod názvom Črevotour, ktorej sa zúčastnili aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen. Vyškolená odborná sestra pre výživu nás previedla nafukovacou maketou hrubého čreva, v ktorej boli znázornené rôzne črevné ochorenia.
Klienti sa mohli dozvedieť o rôznych črevných diagnózach, o prevencii vzniku rakoviny hrubého čreva, ako aj o tom, aké druhy ovocia a zeleniny sú pre náš organizmus najdôležitejšie.
Prednáška odbornej sestry pre výživu bola pre našich klientov veľmi pútavá, o čom svedčilo aj množstvo otázok, s ktorými sa klienti na odborníčku obracali.

 

Pridal dňa 08. 04. 2011 - editor