Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 1
  Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 1
 • Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 2
  Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 2
 • Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 3
  Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 3
 • Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 4
  Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 4
 • Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 5
  Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 5
 • Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 6
  Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 6
 • Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 7
  Klienti v Krajskej knižnici Ľ. Štúra Zvolen, foto 7

Klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene

Dňa 8. 11. 2011 klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok 2, Zvolen v rámci dobrých vzťahov a dlhodobej vzájomnej spolupráce navštívili Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
Klientov zariadenia privítali zamestnankyne knižnice pani Bc. Zlatica Brodnianska a pani Anna Farbiaková, ktoré previedli klientov jednotlivými oddeleniami. Prvou zastávkou bolo Oddelenie detskej literatúry, v ktorej si klienti posadali do lavíc k šálke čaju, prelistovali v pripravených knihách a vypočuli krátku prednášku pani Anny Farbiakovej. Oboznámila ich s akciami a podujatiami, ktoré sa realizujú v knižnici, akými sú rôzne besedy, krsty kníh a prezentácie nových kníh a cestopisov. Ďalším oddelením bolo Oddelenie krásnej literatúry,v ktorej bola nainštalovaná výstava „Jesenných variácii seniorov DD a DSS Záhonok 2 Zvolen“. Posledným zastavením bola čitáreň knižnice.
Klientov zariadenia knihy zaujali a niektorí si počas návštevy jednotlivé tituly požičali. Veľmi sa im páčilo strávené dopoludnie medzi knihami. Týmto veľmi pekne ďakujeme zamestnankyniam, ktoré nás sprevádzali, za príjemné chvíle prežité v knižnici.

 

Pridal dňa 09. novembra 2011 - editor