Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Klientky domova dôchodcov kráčajú s dobou, vzdelávajú sa prácou na počítači

Dňa 07. Apríla 2008 sa dve naše klientky, pani Margita Nôtová a pani Anna Cviková začali zúčastňovať kurzu práce s počítačom a internetom. Kurz prebieha v spolupráci so Strednou združenou školou drevárskou vo Zvolene.
Kurz je v rozsahu desať hodín, čo znamená dve stretnutia po dve hodiny do týždňa. Teoretická časť oboznamovala klientky o postupe práce s počítačom. V praktickej časti si precvičovali zručnosť používania optickej myši hravou formou a to prostredníctvom hry „upratovanie domácnosti“.
Našim klientkam sa práca s počítačom veľmi zapáčila. Neľutovali, že prišli a mohli sa tak naučiť niečo nové. Práca s počítačom a internetom im uľahčí komunikáciu s ich deťmi žijúcimi a pracujúcimi v zahraničí.
Na kurz a späť do zariadenia ich doprevádzala sociálna pracovníčka, Erika Špaleková.

 

Pridal dňa 9. apríla 2008 - editor