Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Certifikát práce, fotka 1
  Certifikát práce, fotka 1
 • Certifikát práce, fotka 2
  Certifikát práce, fotka 2
 • Certifikát práce, fotka 3
  Certifikát práce, fotka 3
 • Certifikát práce, fotka 4
  Certifikát práce, fotka 4

Klientky domova dôchodcov získali certifikát práce s počítačom a internetom

Dve klientky nášho zariadenia, pani Margita Nôtová a pani Anna Cviková získali dňa 24. apríla 2008 certifikát za úspešné ukončenie kurzu práce s počítačom a internetom. Kurz sa začal 07. apríla 2008 a zorganizovala ho Stredná združená škola drevárska vo Zvolene.
V rámci kurzu sa mali možnosť naučiť základy práce počítačom a internetom. Naučili sa písať v textovom editore Microsoft Word a kresliť v programe Skicar.
Na internete si vytvorili vlastné webové schránky a naučili sa posielať e-maily. Mohli tak komunikovať so svojimi rodinnými príslušníkmi žijúcimi v zahraničí.
Na naše dve klientky sme v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen všetci veľmi hrdí. Tešíme sa spolu s nimi zo získania certifikátu, ale predovšetkým z veľkého odhodlania zúčastniť sa tohto kurzu a získať tak poznatky z oblasti informatiky, ktorá hýbe celou spoločnosťou.
Zároveň sa chceme poďakovať Strednej združenej škole drevárskej vo Zvolene za to, že umožnila našim klientkam zúčastniť sa tohto kurzu.

 

Pridal dňa 27. apríla 2008 - editor