Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Klub Domováčik, fotka 1
    Klub Domováčik, fotka 1
  • Klub Domováčik, fotka 2
    Klub Domováčik, fotka 2

Klub Domováčik

V júli 2007 sme založili Klub Domováčik, ktorého členmi sú obyvatelia domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Záhonok Zvolen.
V rámci klubu uskutočňujeme množstvo aktivít na rôzne témy.
Organizujeme výlety, prednášky, zaoberáme sa zážitkovými cvičeniami zameranými na vzájomnú spoluprácu, na riešenie konfliktov, empatiu.
V Klube Domováčik sme zriadili aj tvorivé dielne, v ktorých s obyvateľmi vyrábame rôzne výrobky, čím si precvičujeme jemnú aj hrubú motoriku.

 

Pridal dňa 31. októbra 2007 - editor