Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Nádherný spev
  Nádherný spev
 • Klienti
  Klienti
 • Pani Phdr. Mária Machayová, pán Ing. Mgr. Marián Kotleba a pani Ing. Jana Nehézová
  Pani Phdr. Mária Machayová, pán Ing. Mgr. Marián Kotleba a pani Ing. Jana Nehézová
 • Klasická hudba
  Klasická hudba
 • Sladké potešenie
  Sladké potešenie

Koncert na Záhonku pod záštitou predsedu BBSK

Október – mesiac úcty k starším sa pomaly chýli ku koncu a pre našich klientov
v DD a DSS Záhonok sme pripravili ešte niekoľko veľkolepých prekvapení. Dňa 25.10. 2017 k nám zavítali študenti z Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, aby vyjadrili svoju úctu voči klientom formou hudobného koncertu. Koncert sa konal pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, pána Ing. Mgr. Mariána Kotlebu, ktorý spolu s vedúcou oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva, pani Ing. Janou Nehézovou, nás poctil svojou prítomnosťou na koncerte. Priestormi domova zazneli piesne rozličných žánrov, ktorými študenti predviedli svoj talent, za čo si zaslúžili od klientov veľký potlesk. Týmto sa chceme poďakovať pánovi predsedovi Mariánovi Kotlebovi za osobnú účasť a drobnú pozornosť, ktorú doniesol klientom, a zároveň študentom konzervatória za príjemné kultúrne spestrenie októbrového dopoludnia našim klientom.

 

Pridal/a dňa 26.10. 2017 – Mgr. Marián Petrík