Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Hovorené slovo študentov
  Hovorené slovo študentov
 • Študenti roztancovali seniorov
  Študenti roztancovali seniorov
 • Študenti roztancovali seniorov
  Študenti roztancovali seniorov
 • Súťaž v rúbaní dreva
  Súťaž v rúbaní dreva

Medzigeneračné stretnutie v DD a DSS „Slatinka“ vo Zvolenskej Slatine

Študenti Gymnázia v Detve sa zapojili do projektu „Európsky rok občanov“, v rámci ktorého zrealizovali dňa 29.5.2013 návštevu seniorov v stredisku  DD a DSS v Zvolenskej Slatine. Zorganizovali aktivity pozostávajúce z dvoch fáz. V prvej sa snažili študenti potešiť a uctiť si staršiu generáciu kultúrnym programom v podobe krátkeho slovného odkazu mladých, starším ľuďom. Po úvodnom príhovore nasledoval ľudový spev, hra na flautu a klavír. Neodmysliteľnou súčasťou bol rázovitý detviansky párový tanec, ktorý posmelil zdatnejších tanečníkov z radov seniorov a tí spolu s mládežou uzavreli úvodné aktivity.
V druhej fáze podujatie nadobudlo zábavno-vzdelávací rozmer. Seniori spolu s mladými ľuďmi hľadali odpovede na kvízové otázky zamerané na Európu. V duchu porozumenia sa niesla aj diskusia starších a študentov. Po vzájomnom vzdelávaní a kolektívnom experimentovaní nasledovalo sadenie stromčekov v areáli zariadenia a hľadanie „zlatého“ pokladu. Najúspešnejší pátrači z radov seniorov boli odmenení sladkým perníkom a malou pozornosťou, ktorú na záver dostali všetci obyvatelia DD a DSS vo Zvolenskej Slatine.
Pre študentov bolo toto stretnutie zvlášť motivujúce, pretože pri styku so staršími ľuďmi si utvrdzujú zmysel pre zodpovednosť , veľkoleposť, toleranciu, čím sa ako jednotlivci môžu lepšie kryštalizovať.
Ďakujeme za ústretovosť  vedúcej strediska DD a DSS „Slatinka“ pani Mgr. A. Svoreňovej.

Autorka článku- Mgr. Anna Bartóková- koordinátorka projektu

 

Pridala dňa 11.6.2013 - Mgr. Mázorová Slavka