Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Mesiac úcty k starším, foto 1
    Mesiac úcty k starším, foto 1
  • Mesiac úcty k starším, foto 2
    Mesiac úcty k starším, foto 2
  • Mesiac úcty k starším, foto 3
    Mesiac úcty k starším, foto 3

Mesiac úcty k starším v DD a DSS Zvolenská Slatina

Čas plynie ako voda, detstvo, dospievanie zrelý vek a je tu jeseň života. Je to nezastaviteľný kolobeh. Človek nedokáže zastaviť prúd času a sú tu vrásky, oddych a čas spomienok.

Keďže október je mesiac úcty k starším, tak aj v našom zariadení DD a DSS „Slatinka“ Zvolenská Slatina sme si dňa 21.10.2011 v popoludňajších hodinách pripomenuli mesiac úcty k starším kytičkou piesní, básní a tančekom deti zo Základnej umeleckej školy z Očovej. Spokojnosť na tvárach našich klientov bola dobrou odmenou  všetkým účinkujúcim.


Mgr. Anna Svoreňová, poverená vedením strediska DD a DSS Zvolenská Slatina

 

Pridal dňa 25. októbra 2011 - editor