Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Certifikát kvality, foto 1
    Certifikát kvality, foto 1

Naše zariadenie získalo certifikát kvality

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok Zvolen v súlade s harmonogramom implementácie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 na základe certifikačného auditu získal certifikát s platnosťou od 22.04.2009 za zavedený a udržovaný manažérsky systém kvality zodpovedajúci požiadavkám medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 v rozsahu platnosti – poskytovanie sociálnych služieb v oblasti sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s telesnými a zmyslovými poruchami celoročnou formou pobytu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

 

Pridal dňa 30. apríl 2009 - editor