Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Detský folklórny súbor Zornička, foto 1
  Detský folklórny súbor Zornička, foto 1
 • Detský folklórny súbor Zornička, foto 2
  Detský folklórny súbor Zornička, foto 2
 • Detský folklórny súbor Zornička, foto 3
  Detský folklórny súbor Zornička, foto 3
 • Detský folklórny súbor Zornička, foto 4
  Detský folklórny súbor Zornička, foto 4
 • Detský folklórny súbor Zornička, foto 5
  Detský folklórny súbor Zornička, foto 5

Návrat do mladosti prostredníctvom vystúpenia Detského folklórneho súboru železničiarov Zornička

Dňa 20. mája 2011 vystúpil v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene Detský folklórny súbor železničiarov Zornička. Tohto krásneho a milého vystúpenia sa zúčastnili aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen. Členmi súboru sú deti z mesta Zvolen a jeho okolia. Deti sa venujú spevu ľudových piesní z Podpoľania, ale ako sme sami mohli počuť, v ich podaní odzneli aj ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska, ktoré boli doplnené tancom a hrou na hudobné nástroje. Naši klienti sa na toto vystúpenie veľmi tešili, pretože k ľudovým piesňam a k samotnému folklóru majú blízky vzťah. Ako sami vravia, ide o piesne ich mladosti.
Sme veľmi radi, že sme sa mohli potešiť programom Zorničky a už teraz sa tešíme na ich ďalšie vystúpenie.

 

Pridal dňa 23. mája 2011 - editor