Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Parný vlak
  Parný vlak
 • Naša skupinka klientov
  Naša skupinka klientov
 • Zdravotnícky vozeň
  Zdravotnícky vozeň
 • My
  My
 • Expozícia
  Expozícia
 • Výstava nás veľmi zaujala
  Výstava nás veľmi zaujala
 • Dozvedeli sme sa zaujímavosti
  Dozvedeli sme sa zaujímavosti

Návšteva Légiovlaku vo Zvolene

Pri príležitosti vzácnej historickej expozície Československej obce legionárskej, ktorá vo forme Légiovlaku zavítala do Zvolena, sa klientky zariadenia dňa 7.9.2017 zúčastnili uvedenej prehliadky. Mali možnosť vidieť parný rušeň, ktorý ťahal starodávne vozne. Bolo možné do vozňov vstúpiť a nahliadnuť do ich priestorov. Každý jeden vozeň bol niečím výnimočný. Väčšina vozňov obsahovala nástenky s fotografickou a textovou dokumentáciou. Veľmi pekný bol vozeň s nábytkom pre štáb a veliteľov.  Zaujímavo zariadené a prispôsobené boli vozne charakteristickým potrebám a činnostiam, ktoré slúžili na prežitie pre legionárov – obytný, zdravotnícky, poštovný, krajčírsky, dielenský, kováčsky, obrnený a predajný. Klientkám sa uvedená expozícia páčila. Boli nadšené, že sa jednotlivé veci zachovali, ľudia sa o ne starajú a ďalej ich prezentujú. Vyzdvihli, že takáto výstava je potrebná a prospešná pre mladšie generácie.


Autor: Mgr. Špaleková Erika


Pridala dňa 14.9.2017- Mgr. Mázorová Slavka