Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Štedré sponzorské dary
  Štedré sponzorské dary
 • Privítanie vzácnej návštevy
  Privítanie vzácnej návštevy
 • Poďakovanie klientky Lýdie Magdičovej
  Poďakovanie klientky Lýdie Magdičovej
 • príhovor predsedu BBSK Ing. V. Maňku
  príhovor predsedu BBSK Ing. V. Maňku
 • Srdečný stisk ruky pre klientov
  Srdečný stisk ruky pre klientov
 • Spoločná foto
  Spoločná foto
 • Darovaný záhradný gril pre klientov
  Darovaný záhradný gril pre klientov

Návšteva predsedu BBSK a poslanca Európskeho parlamentu Ing. Vladimíra Maňku v DDaDSS na Záhonku

Vo štvrtok, 5.9.2013 sme v Domove dôchodcov a DSS na Záhonku vo Zvolene privítali vzácneho hosťa, predsedu BBSK a poslanca  Európskeho parlamentu, Ing. Vladimíra Maňku a Judr. Soňu Šáliovú, vedúcu kancelárie predsedu BBSK. Na úvod vystúpila  pani riaditeľka DDaDSS na Záhonku, PhDr. Mária Machayová. Ďalej sa slova ujala klientka Lýdia Magdičová, ktorá poďakovala hlavne za jeho záujem o seniorov. Ing. Vladimír Maňka sa na našom stretnutí zameral  na klientov a ich problémy, zaujímal sa o to, čo ich skutočne trápi. Nezabudol však spomenúť  pútavé príbehy zo svojho života a svojich pracovných aktivít. Klienti kládli otázky, ktoré ich zaujímali, on prisľúbil riešenie konkrétnych problémov, ktoré bude treba prediskutovať aj v spolupráci  s mestom Zvolen. Vyzdvihol aj prácu zamestnancov. Zvýraznil, že si váži všetko to,  čo robia pre klientov tohto zariadenia. Pánovi predsedovi sme veľmi vďační za sponzorské dary pre všetky zariadenia DDaDSS,  ktoré nám poskytol a ktoré zlepšia kvalitu života klientov. Konkrétne sa jednalo o záhradný nábytok a  slnečník pre DDaDSS Záhonok,  televízor pre stredisko DSS M.R. Štefánika,  záhradný gril pre stredisko ,,Slatinka“ Zvolenská Slatinka  a trampolínu pre stredislo DSS Symbia. Na záver stretnutia sa rozlúčil s klientmi osobne podaním ruky a srdečnou diskusiou priamo medzi nimi. Naša klientka Anna Figová zahrala na harmonike niekoľko pekných ľudových piesní, ďalší sa pridali spevom, vďaka čomu vládla príjemná atmosféra. Urobili sme si ešte záverečnú spoločnú fotku, aby sme mali na čo spomínať.  Veľmi pekne ďakujeme za príjemnú návštevu, za dary a teplé ľudské slovo. To v tejto dobe najviac zaváži.

 

Pridala dňa 06.09.2013- Mgr. Slavka Mázorová