Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Návšteva z Tureckej republiky - fotka 1
  Návšteva z Tureckej republiky - fotka 1
 • Návšteva z Tureckej republiky - fotka 2
  Návšteva z Tureckej republiky - fotka 2
 • Návšteva z Tureckej republiky - fotka 3
  Návšteva z Tureckej republiky - fotka 3
 • Návšteva z Tureckej republiky - fotka 4
  Návšteva z Tureckej republiky - fotka 4
 • Návšteva z Tureckej republiky - fotka 5
  Návšteva z Tureckej republiky - fotka 5
 • Návšteva z Tureckej republiky - fotka 6
  Návšteva z Tureckej republiky - fotka 6

Návšteva zamestnancov Domova dôchodcov z Tureckej republiky

Dňa 11. 05. 2010 navštívili naše zariadenie zamestnanci Domovov dôchodcov z Tureckej republiky a to v rámci projektu Leonardo Da Vinci, pod názvom “Investigation of care and rehabilitation for promote life quality of elderly persons”. Prezreli si naše zariadenie, spôsob bývania klientov a oboznámili sa so spôsobom práce personálu. Vzájomne sme si vymenili skúsenosti a informácie potrebné na skvalitnenie práce pri starostlivosti o klientov. Na záver sme sa vzájomne obdarovali darčekmi, ktoré vyrobili klienti jednotlivých zariadení.

 

Pridal dňa 24. máj 2010 - editor