Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Mesiac úcty k starším - foto 5
  Mesiac úcty k starším - foto 5
 • Mesiac úcty k starším - foto 4
  Mesiac úcty k starším - foto 4
 • Mesiac úcty k starším - foto 3
  Mesiac úcty k starším - foto 3
 • Mesiac úcty k starším - foto 2
  Mesiac úcty k starším - foto 2
 • Mesiac úcty k starším - foto 1
  Mesiac úcty k starším - foto 1

Október – „mesiac úcty k starším“

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Aj my v stredisku DSS sa snažíme popísať stránky tohto románu, aby bol naďalej pestrý, plný života, lásky a porozumenia. Pripravili sme si pre našich klientov telesne postihnutých dospelých a seniorov na znak vďaky a úcty kultúrny program plný piesní, básní s poďakovaním za všetko krásne a dobré čo v dlhom svojom živote priniesli pre rodinu, spoločnosť, štát a ešte aj prinesú. Pripomenuli sme si tým aj 1. október – Medzinárodný deň starších (seniorov).
Pár nezabudnuteľných okamihov nám priniesli a v našich srdiečkach zanechali študenti ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU PRI STR. ODBORNEJ ŠKOLE HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU pod vedením p. A. Onderíkovej a p. Matejkina (dňa 18.10.2011) a žiaci ŠKD pri ZŠ na Jilemnického ulici vo Zvolene pod vedením p. V.Roháčovej a p.E.Novodomskej (dňa 26.10.2011).
Za všetko ďakujeme.

Mgr.Čerkalová Ingrid, sociálna pracovníčka DSS M. R. Štefánika

 

Pridal dňa 02. novembra 2011 - editor