Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Kto si zaslúži našu lásku
  Kto si zaslúži našu lásku
 • Klienti
  Klienti
 • Spev a tanec
  Spev a tanec
 • Aj kvietok poteší každú mamičku
  Aj kvietok poteší každú mamičku

Oslava Dňa matiek v DDaDSS Záhonok

Dňa 18.5.2017 nás v krásny slnečný deň prišli potešiť žiaci Špeciálnej základnej školy so svojím programom, ktorý si pripravili špeciálne pre nás ku dňu Matiek. Detské tváričky rozveselili nielen klientov, ale aj zamestnancov. Veď slovo mama je najvzácnejšie a najkrajšie v živote človeka. Je skloňované vo všetkých jazykoch. Jej vďačíme za prvé slová, krôčky, ona je pre nás vzor a zaslúži si úctu po celý život. Považujeme za dôležité nezabúdať na dnešný deň a aspoň takouto cestou ďakujeme klientkám nášho domova- mamám za všetko, čo v živote urobili pre svoje deti. Program pod vedením p. Mgr. Toröňovej bol krásny, dojímavý, plný citu, piesní a básnických veršov. Folklór sa striedal s rómskymi, aj modernými piesňami. Recitované slovo patrilo tiež len jednej osobe, tou je mama. Ďakujeme pedagogickému personálu a tešíme sa na budúce vystúpenie.

 

 

Pridala dňa 19.5.2017- Mgr. Mázorová Slavka