Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4

Oslava MDŽ v Slatinke

Medzinárodný deň žien, ktorému prináleží v kalendári dátum 8.3. je mimoriadne populárny a obľúbený sviatok, ktorým sa pripomína výnimočnosť žien. Úcta a poklona sa ženám v tento špeciálny deň prejavuje po celom svete. Stredisko DD a DSS vo Zvolenskej Slatine nebolo výnimkou a na počesť žien zorganizovalo ako prekvapenie pre prijímateľov príjemné posedenie, spojené s veselou hrou na heligonke a vynikajúcim občerstvením. Počas celého posedenia panovala veľmi radostná a uvoľnená atmosféra, doprevádzaná spevom a tancom. K žene patria kvety a v tento deň obzvlášť, preto bola na záver posedenia každá žena obdarovaná nádherným tulipánom. Veľmi pekne ďakujeme všetkým prijímateľom, ale aj zamestnancom za spoluprácu a príjemne strávené dopoludnie.

Napísal/a dňa 8.3. 2017 – Mgr. A. Svoreňová

 

Pridal/a dňa 9.3. 2017 – Mgr. M. Petrík