Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Oslava MDŽ, foto 1
  Oslava MDŽ, foto 1
 • Oslava MDŽ, foto 2
  Oslava MDŽ, foto 2
 • Oslava MDŽ, foto 3
  Oslava MDŽ, foto 3
 • Oslava MDŽ, foto 4
  Oslava MDŽ, foto 4
 • Oslava MDŽ, foto 5
  Oslava MDŽ, foto 5

Oslava Medzinárodného dňa žien v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien nás svojim nezameniteľným spevom, krásnymi básňami a tancom prišli dňa 08. marca 2011 potešiť deti z Materskej školy Hviezdička zo Zvolena. Svojim vystúpením potešili srdcia nielen žien, ale aj našich jubilantov, ktorí sa dožili okrúhleho výročia. Na záver svojho vystúpenia našim klientom rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky z papiera.
Po vystúpení detičiek z Materskej školy sa uskutočnila členská schôdza, na ktorej riaditeľka Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen, PhDr. Mária Machayová oboznámila klientov o návrhu rozvojového programu a stabilizácii zariadení sociálnych služieb. Klienti na členskej schôdzi schválili návrh na nové zloženie výboru klientov a plán kultúrnej činnosti pre rok 2011.
V závere členskej schôdze sa riaditeľka milým slovom prihovorila všetkým ženám k MDŽ. Kyticou kvetov obdarovala tých klientov, ktorí sa prvom štvrťroku 2011 dožili okrúhleho životného jubilea 80, 85, 90 a 95 rokov: p. Kozlok 80 r., p. Makovinská 80 r., p. Madlušková 80 r., p. Lietavová 80 r., p. Fodorová 80. r., p. Chovancová 80 r., p. Ďurišová 80 r., Hudecová Z. 85 r., Fontány 90 r., p. Paľová 90 r., Repiská 90 r., p. Ťavodová 95 r.
V nasledujúci deň popoludní sme v našom zariadení privítali Zvolenský spevácky zbor. Členovia zboru zaspievali klientom a všetkým ženám zariadenia známe operné melódie a ľudové piesne. Svojim vystúpením spríjemnili a potešili srdcia všetkých zúčastnených. Po skončení vystúpenia sa predsedníčka výboru klientov, pani Lýdia Magdičová v mene všetkých prítomných poďakovala za príjemne strávené popoludnie a členom zboru odovzdala kyticu kvetov. Touto cestou ďakujeme Zvolenskému speváckemu zboru za nádherný umelecký zážitok.

 

 

Pridal dňa 11. Marca 2011 - editor