Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4

Oslava Mesiaca úcty k starším v Slatinke

Dňa 24.10.2017 prišli pozdraviť žiaci I. ročníka Základnej školy Terézie Vansovej prijímateľov sociálnej služby Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb „Slatinka“vo Zvolenskej Slatine pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Okrem prednesu dojemných básničiek venovaných našim seniorom a ich láske a starostlivosti, prijímateľom aj zaspievali, aj zatancovali. Hudobný doprovod zabezpečila pani učiteľka, ktorej patrí poďakovanie za prípravu detí na vystúpenie.

 

 

Napísal/a – PhDr. Anna Svoreňová

 

Pridal/a dňa 26.10. 2017 – Mgr. Marián Petrík