Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Oslava narodenín najstaršieho obyvateľa, fotka 1
    Oslava narodenín najstaršieho obyvateľa, fotka 1

Oslava narodenín nášho najstaršieho obyvateľa

Ako ten čas rýchlo letí!
Všedných dní rad, občas sviatky...
A zrazu tak divno je Ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.

Mnohé chvíle v prešlom žití
ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci človek cíti,
že tie roky nežil darmo.

Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých, čo sú naokolo,
pre všetko, čo je tu milé,
žiť tie roky hodné bolo.

Deň 24. september 2007 bol pre nášho obyvateľa, pána Imricha Hulinu veľmi významný. Oslavoval svoje 95. narodeniny.
V našom domove dôchodcov a DSS sme mu pripravili menšie posedenie s kultúrnym programom. Zarecitovať, zaspievať a zahrať na hudobných nástrojoch mu prišli študenti zo Strednej združenej školy drevárskej vo Zvolene, zablahoželať mu prišiel jeho synovec Jozef, naša bývalá sociálna pracovníčka, pani Anna Ševčíková, riaditeľka, zamestnanci ako aj členovia z výboru obyvateľov Domova dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene.

 

Pridal dňa 31. októbra 2007 - editor