Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • 30 rokov
  30 rokov
 • Program začína
  Program začína
 • Folklórny súbor Zornička
  Folklórny súbor Zornička
 • Sledovanie kultúrneho programu
  Sledovanie kultúrneho programu
 • Klienti s hosťami
  Klienti s hosťami
 • Prednes poézie
  Prednes poézie
 • Poďakovanie
  Poďakovanie
 • Ďakovná kytica p. riaditeľke
  Ďakovná kytica p. riaditeľke
 • Zábava v plnom prúde
  Zábava v plnom prúde
 • Výstava prác klientov
  Výstava prác klientov
 • Jozef Mak spolu s hudobníkmi
  Jozef Mak spolu s hudobníkmi

Oslávili sme 30 rokov!

Dňa 30.5.2017 sa pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen uskutočnila v našom zariadení krásna spoločenská akcia, bohatá na zaujímavý kultúrny program. Vo vstupnej hale sme pripravili výstavku ručných prác a fotografií z posledných 10 rokov nášho zariadenia z názvom ,,Ako išiel čas.“

Naše pozvanie prijali vzácni hostia, a to predstavitelia VÚC Banská Bystrica poslanec Národnej rady SR a predseda BBSK- Ing. Mgr. Marián Kotleba, poslankyňa Národnej Rady SR a vedúca odd. soc. služieb a zdravotníctva - Ing. Jana Nehézová, odbor. referentka pre soc. služby- Ing. Janka Bartová a odbor. referentka pre podporu poskytovateľov soc. služieb- Mgr. Emília Záthurecká. Medzi pozvanými boli zamestnanci a klienti našich stredísk DD a DSS Zvolenská Slatina, DSS Symbia a DSS M. R. Štefánika vo Zvolene, pani Milena Môciková- bývalá riaditeľka DDaDSS na Záhonku, ako aj ďalší bývalí a dlhoroční zamestnanci. Pozvanie prijala aj p. lekárka MUDr. Dana Zacharová, vedúca lekárne Medea Mgr. Anna Urbanová, bývalá zamestnankyňa krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene p. Anna Farbiaková a dobrovoľníci, ktorí pravidelne navštevujú naše zariadenie, medzi nimi p. MUDr. Soňa Slivková.

Slávnosť otvorila riaditeľka zariadenia PhDr. Mária Machayová, ktorá privítala všetkých prítomných hostí a klientov. Celým programom nás sprevádzala Lucia Letková, členka divadla J.G.T. Vo Zvolene, ktorá začala program poéziou a prešla chronológiou vývoja zariadenia od r. 2006 až po dnes. Svojim vystúpením nás rozveselili a potešili deti z detského folklórneho súboru Zornička, ktorých vystúpenie v podobe detských zvučných hlasov a krásnych pestrofarebných krojov zanechalo vo všetkých hlboký dojem. Ďalej nasledovalo básnické vystúpenie sociálnych pracovníkov a klientov. Poďakovanie hosťom predniesla klientka DDaDSS p. Lýdia Magdičová. Príhovor predniesol p. predseda BBSK Ing. Mgr. Marián Kotleba, ktorý vyzdvihol prácu všetkých zamestnancov pod vedením p. riaditeľky PhDr. M. Machayovej.

Do tanca nám zahrala ľudová hudba Jána Maka. Spev a hra na ľudové nástroje vylákala na parket množstvo klientov. Na záver sa chceme poďakovať všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie, všetkým účinkujúcim, ktorí nám spríjemnili tento pre nás výnimočný deň a tiež všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme z ich sponzorských darov mohli pripraviť slávnostné pohostenie. Sú to: GPM VOZ s. r. o. Zvolen,

CHRIEN, spol. s. r. o, Zvolen,

INMEDIA, spol. s. r. o., Zvolen,

Joll s. r. o., Detva,

Ing. Miloš Dub- Zvolen,

Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok,

Pozana MASO, s.r.o., Zvolen,

Dru a.s. Zvolen,

GM plus, s.r.o. Pekáreň Detva,

Bryndziareň a syráreň, s.r.o Zvolenská Slatina,

Minerálne vody a.s. Prešov,

Nestlé Slovensko s.r.o Prievidza

Knorr s.r.o. A Vitana Slovensko s.r.o. Ďakujeme!

Bol to veľmi príjemný a nezabudnuteľný deň pre samotných klientov, ako ja zamestnancov zariadenia.

 

 

Pridala dňa 1.6.2017 - Mgr. Mázorová Slavka