Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Poradovník čakateľov

Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v DD a DSS Záhonok 3205/2, Zvolen vedie od 1.3.2016 Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.


Aktuálne poradovníky podľa typu poskytovanej služby sú zverejnené na internetovej stránke BBSK:

 

https://www.bbsk.sk/Občan/Sociálneslužby/InformáciaoporadovníkochvZSS.aspx

 

 

V DD a DSS Záhonok naďalej poskytujeme občanom základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch spojených so zabezpečením sociálnej služby.