Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Poradovník čakateľov (úsek Zvolenská Slatina)

Od 15.09.2018 vedie Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby úsek Sládkovičova 523/2, 962 01 Zvolenská Slatina.


"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" zasielajte priamo do nášho zariadenia a to osobne alebo poštou na adresu:


ZSS Záhonok, úsek Sládkovičova 523/2, 962 01 Zvolenská Slatina

 

Aktuálne poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby na úseku Sládkovičova 523/2, 962 01 Zvolenská Slatina podľa typu poskytovanej služby sú zverejnené na internetovej stránke BBSK

 

Poradovník čakateľov - ZARIADENIE PRE SENIOROV úsek Zvolenská Slatina

 

Poradovník čakateľov - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB úsek Zvolenská Slatina

 

V prípade potreby Vám na úseku Sládkovičova 325/ poskytneme základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch spojených so zabezpečením sociálnej služby.


Tel. kontakt: 045/541 07 20