Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Postup prijímania nových klientov

platný od 3.júna 2020 v súvislosti s uvoľňovaním opatrení zavedených RÚVZ vzhľadom k výskytu koronavírusu COVID-19